Ritz logo
Search

Tietosuojaseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ
Skafferiet rf, Kirkkopuistikko 22 A 65100 VAASA, Business ID: 2177009-8

2. REKISTERIASIAT
Jessica Mattila, +3580445030031, skafferiet@ritz.fi

3. REKISTERIN NIMI
Skafferiet r.f.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin tarkoitus on Skafferiet r.f.:n asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisterin käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja jäsensuhteen hoitaminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Osoite
Sähköposti
Matkapuhelinnumero
Yritys
Yrityksen osoitetiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteri koostetaan Skafferiet r.f.:n asiakastietojärjestelmästä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterin tietovarastot sekä palvelimet sijaitsevat Suomessa ja noudattavat aina kohdemaan lainsäädäntöä.

10. KIELTO-OIKEUS
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

11. REKISTERÖIDYN TARKASTUS-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. TIEDON KORJAAMINEN
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.