Tillgänglighet

Ritz byggdes som biograf på 1950-talet, och tyvärr återspeglas detta i tillgängligheten. Vi har målmedvetet jobbat för att förbättra den, och våra frivilliga och ordningsvakter hjälper gärna till vid behov.

Rörelsehinder

Från gatunivå finns en tröskel på cirka 6 cm till dörren (en ramp kan läggas ut) och dörrarna är tunga och vindskåpet trångt.

Det finns en trapphiss från första våningen upp till cafét och salen på andra våningen. På första våningen finns även en rullstolsanpassad toalett. Frivilliga eller ordningsvakter som jobbar i garderoben hjälper med hissen. Trapphissens viktgräns är 225 kg.

Vänskapskortet

Vänskapskortsverksamheten vill möjliggöra jämlik deltagande för utvecklingsstörda personer i fritidssysselsättningar. Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet till evenemang som Ritz ordnar. Meddela när ni bokar biljetten att ni använder vänskapskortet.

Hörselnedsättning

I salen finns en induktionsslinga på raderna D-G. Tala gärna om för ljudteknikern på plats att du använder dig av den.

Kaikukortti

Ritz är med i Kaikukortti-nätverket. Målet med Kaikukortti är att ge ungdomar, vuxna och familjer som har det svårt ekonomiskt bättre möjligheter att delta i kulturlivet. På Ritz kan du gå på evenemang ordnade av oss (Skafferiet rf). Biljetterna fås enbart på förhand från Studio Ticket. Förbered dig på att visa upp ditt Kaikukortti –kort på plats. Filmvisningarna hör för tillfället inte till verksamheten.