Tillgänglighet

Ritz byggdes som biograf på 1950-talet, och tyvärr återspeglas detta i tillgängligheten. Vi har målmedvetet jobbat för att förbättra den, och våra frivilliga och ordningsvakter hjälper gärna till vid behov.

Rörelsehinder

Från gatunivå finns en tröskel på cirka 6 cm till dörren (en ramp kan läggas ut) och dörrarna är tunga och vindskåpet trångt. Våra frivilliga hjälper till med dörrarna och rampen.

Det finns en trapphiss från första våningen upp till cafét och salen på andra våningen. Frivilliga eller ordningsvakter som jobbar i garderoben hjälper med att köra hissen. Trapphissens viktgräns är 225 kg.

På första våningen finns en tillgänglig toalett.

Hörsel- och synnedsättningar

I salen finns en induktionsslinga på raderna D-G. Tala gärna om för ljudteknikern på plats att du använder dig av den.

Beskrivande textning hjälper döva teckenspråksanvändare eller teckenspråksanvändare med nedsatt hörsel att njuta av filmföreställningen. Hela dialogen är textad och i textningarna beskrivs filmens ljudmiljö. Numera produceras textningen till nästan alla inhemska filmer med Finlands filmstiftelses understöd (på finska). Kino Ritz visar i mån av möjlighet och på publikens begäran filmer med beskrivande textning. Textade föreställningar anges separat i programmet. Om vi för tillfället inte har dem i programmet kan du föreslå en film.

Syntolkningen är ett hjälpmedel för personer med nedsatt syn som ger dem möjlighet att njuta av filmen. Med syntolkning avses en inspelning där en syntolk beskriver händelserna, karaktärerna och miljöerna på filmduken. För att lyssna på inspelningen behöver du applikationen MovieReading som du använder på din smarttelefon eller på någon annan enhet. Du laddar ned inspelningen för den aktuella filmen på din enhet före föreställningen. Under föreställningen startar tolkningen automatiskt och du kan lyssna på den via hörlurar. Numera produceras syntolkning till nästan alla inhemska filmer med Finlands filmstiftelses understöd (på finska, ett fåtal finns även på svenska). Du får mer information om våra föreställningar med syntolkning via kino@ritz.fi.

EU:s funktionshinderkort

Personer som har Funktionshinderkortet får alltid ta med sig en assistent eller stödperson till evenemang hos oss gratis då kortet är märkt med ett A.

Vänskapskortet

Vänskapskortsverksamheten vill möjliggöra jämlik deltagande för personer med intellektuella funktionsvariationer i fritidssysselsättningar. Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet. Meddela när ni bokar biljetten att ni använder vänskapskortet.

Kaikukortti

Ritz är med i Kaikukortti-nätverket. Målet med Kaikukortti är att ge ungdomar, vuxna och familjer som har det svårt ekonomiskt bättre möjligheter att delta i kulturlivet. På Ritz kan du gå på evenemang som vår förening själv ordnar, se listan längst ner. Biljetterna fås enbart på förhand från Studio Ticket. Förbered dig på att visa upp ditt Kaikukortti –kort på plats. Filmvisningarna hör för tillfället inte till verksamheten.

Skafferiet rfs evenemang

Listade nedan är evenemang som vi själva arrangerar och som man kan boka biljett till med Kaikukortti eller Vänskapskortet.