Tillgänglighet

Ritz byggdes som biograf på 1950-talet, och tyvärr återspeglas detta i tillgängligheten. Vi har målmedvetet jobbat för att förbättra den, och våra frivilliga och ordningsvakter hjälper gärna till vid behov.

Rörelsehinder

Från gatunivå finns en tröskel på cirka 6 cm till dörren (en ramp kan läggas ut) och dörrarna är tunga och vindskåpet trångt. Våra frivilliga hjälper till med dörrarna och rampen.

Det finns en trapphiss från första våningen upp till cafét och salen på andra våningen. Frivilliga eller ordningsvakter som jobbar i garderoben hjälper med att köra hissen. Trapphissens viktgräns är 225 kg.

På första våningen finns en tillgänglig toalett.

Hörselnedsättning

I salen finns en induktionsslinga på raderna D-G. Tala gärna om för ljudteknikern på plats att du använder dig av den.

Vänskapskortet

Vänskapskortsverksamheten vill möjliggöra jämlik deltagande för personer med intellektuella funktionsvariationer i fritidssysselsättningar. Vännen/stödpersonen har gratis inträde med Vänskapskortet. Meddela när ni bokar biljetten att ni använder vänskapskortet.

Kaikukortti

Ritz är med i Kaikukortti-nätverket. Målet med Kaikukortti är att ge ungdomar, vuxna och familjer som har det svårt ekonomiskt bättre möjligheter att delta i kulturlivet. På Ritz kan du gå på evenemang som vår förening själv ordnar, se listan längst ner. Biljetterna fås enbart på förhand från Studio Ticket. Förbered dig på att visa upp ditt Kaikukortti –kort på plats. Filmvisningarna hör för tillfället inte till verksamheten.

Skafferiet rfs evenemang

Listade nedan är evenemang som vi själva arrangerar och som man kan boka biljett till med Kaikukortti eller Vänskapskortet.