Föreningens årsmöte 2022

Skafferiet rf håller årsmöte 21.4 kl 17. Mötet äger rum både fysiskt på Ritz och online. Obligatorisk förhandsanmälan. Nya och gamla medlemmar välkomna.

Anmälan: https://ritz.fi/sv/arsmote/