Föreningens årsmöte

Skafferiet rf håller årsmöte 4.5 kl 17. Mötet äger rum både fysiskt på Ritz och online. Obligatorisk förhandsanmälan. Nya och gamla medlemmar välkomna.

I och med smittspridningsläget måste vi begränsa antalet deltagare som deltar på plats. Välj i formuläret om du önskar boka en fysisk plats.  Vi återkommer ett par dagar före mötet med inbjudan till Ritz, eller länk till online mötet som sker via Google Meet.

Anmälning sker på denna sida, senast 30.4.